Widzenia i przywidzenia 2
pastel, karton
100 x 70 cm

pastel, cardboard
100 x 70 cm