Przestrzeń intymnych snów

przestrzen_prasa…W pierwszej chwili narzuca się kolor, pewne światło wyłaniające się z obrazów,
stale elementy i wy­nurzające się obiekty.To, co się pojawia, przy refleksji nadobrazami artystki,
to to, że mamy do czynienia ze swoistym stylem, który tworzy zamknięty oddzielny świat.

Pytanie pojawia się przy próbie określenia, z jakim światem tak naprawdę mamy do czynienia?
Podobno obrazy są jak okna otwierające na przestrzeń malarza. Albo są jak lustra, w których odbije się

 

Czytaj więcej


Kurier Poranny, 9 lipca 2001

ludzieanioly_prasaBiałostocka malarka Beata Wasi­lewicz, której obrazy prezento­wane byty na wielu wystawach w kraju i za granicą, obchodzi 25lecie swojej pracy twórczej. Z tej okazji w Muzeum Rzeźby Alfon­sa Karnego odbyła się specjalna wystawa jej prac.

Do muzeum przybyło liczne grono miłośników malarstwa tej ar­tystki. Beata Wasilewicz otrzymała także podziękowanie za dotychczaso­wą pracę twórczą oraz list z gratulacja­mi od marszałka województwa
podla­skiego i Urzędu Marszałkowskiego. Malarka zapytana o blaski i cienie arty­stycznego życia podkreśliła,
iż w jej do­tychczasowych doświadczeniach domi­nują cienie.

 

Czytaj więcej


Zapach prowansji

zapach_prasaGazeta Wyborcza, Gazeta w Białymstoku, 7-8 lipca 2001

Anioły tańczą tu nad fiołkową zie­mią. Są niewyraźne, wyglądają tak, Jakby właśnie spłynęły ze śred­niowiecznego fresku. A powietrze? Powietrze mieni się od barw: Jest se­ledynowe, łososiowe, zielonkawe, i pachnie Prowansją.

Czytaj więcej


Sny, widzenia, przewidzenia

sny_prasa1Gentleman, Nr 10 (39) październik 2000

Urodziła się i mieszka w Białym­stoku, mieście wyznawców pra­wosławia, katolików i muzułmanów, a także Polaków i Białorusinów, Tata­rów i Litwinów. W mieście, w któ­rym obok meczetu widać kopułę cer­kwi.

Całe moje życie związane jest z kulturą Wschodu. Kulturą niezwy­kłą, fascynującą. Zawsze ekscytował mnie obrządek cerkiewny, poruszają­cy najgłębsze pokłady ludzkiej wrażli­wości. Prowokujący do wejścia w głąb siebie, przyjrzenia się, jacy naprawdę jesteśmy… Od nas samych, kreatorów otaczającej rzeczywistości zależy, jak będziemy żyć.

Czytaj więcej


Pamiętnik kolorysty

pamietnik_kolorystyAnanke nr 1-4 2015

Róże, błękity, ugry, szarości, zielenie, czerwienie… Mnogość przenikających się barw i jeszcze więcej wynikających z nich odziaływań kolorystycznych. To z pewnością widzimy podczas pierwszego spotkania z obrazami Beaty Wasilewicz.

Czytaj więcej