Urodził się 14 kwietnia 1909 roku w Grodnie. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie ok. 1930 – 1935 roku.
Do 1939 roku związany był z domem rodzinnym w Supraślu. W trudnych latach wojny zarobkował malowaniem portretów,
zatrudniał się między innymi przy pracach konserwatorskich w starym barokowym kościele przy Farze.
31 grudnia 1945 roku w białostockiej Farze zawarł związek małżeński z Sabiną Niwińską.
Po wyzwoleniu włączył się w nurt życia kulturalnego, związał swą działalność z teatrem, gdzie objął stanowisko scenografa.

Był jednym z pierwszych, którzy organizowali Związek Polskich  Artystów Plastyków w Białymstoku.
Pracował w Liceum Sztuk Plastycznych oraz w Ognisku Plastycznym w Białymstoku.
Brał czynny udział w przeprowadzaniu renowacji zabytków, między innymi Pałacu Branickich, Kaplicy Pałacu Archimandrytów w Supraślu, Synagogi w Tykocinie. Wykonywał polichromie: – cerkiew p.w. św. Anny w Królowym Moście w 1939 roku,  – cerkiew p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja Cudotwórcy w Zabłudowie w 1942-43 r. – cerkiew p.w. Kosmy i Damiana w Rybołach w 1943-44 r.  – cerkiew p.w. Opieki Matki Bożej w Puchłach w 1960 roku.

Współpracował z PP PSP wykonując wiele prac – głównie z zakresu grafiki użytkowej.
Uczestniczył każdego roku w środowiskowych wystawach plastycznych organizowanych w Domu Koniuszego a później w Okręgowym Muzeum.Ponadto eksponował swe prace na Ogólnopolskiej Wystawie Plastyki w Krakowie w 1946 roku.
Jego obrazy znajdują się w zbiorach prywatnych i państwowych.

Zmarł nagle w pracowni w wieku 58 lat, dnia 21 lutego 1967 roku.

Katalog wystawy monograficznej