Krzyż (Pierwszy)
1995,
drewno, tempera,
ok. 40 x 20 cm
Cross (first)
1995,
wood, tempera,
ca. 40 x 20 cm