Krzyż papieski I, 1999
(Dar Urzędu Marszałkowskiego
dla Jana Pawła II, Drohiczyn),
drewno tempera, ok. 150 x 80 cm
Papal Cross I, 1999 (Gift of The
Marshal’s Office to John Paul II,
Drohiczyn), wood tempera,
ca. 150 x 80 cm