Krzyż z Drogą Krzyżową
1998,
drewno, tempera,
ok. 70 x 30 cm
Cross with Way of the Cross
1998,
wood, tempera,
ca. 70 x 30 cm