Krzyż z Ostatnią Wieczerzą
1997,
drewno, tempera,
ok. 40 x 20 cm
Cross with The Last Supper
1997,
wood, tempera,
ca. 40 x 20 cm