Krzyż z oknem
2000,
drewno, tempera,
ok. 40 x 20 cm
Cross with a Window
2000,
wood, tempera,
ca. 40 x 20 cm