Krzyż papieski II, 1999
(Dar Urzędu Marszałkowskiego dla
Jana Pawła II, Ełk), drewno, tempera,
ok. 150 cm x 80 cm
Papal Cross II, 1999
(Gift of The Marshal Office of John
Paul II, Elk), wood, tempera,
ca. 150 cm x 80 cm